Hvernig er hægt að sækja um?

Ungu fólki á aldrinum 17-25 ára með lögheimili í Reykjavík gefst kostur á að sækja um starf við Listhópa Hins Hússins. Útprentuðum umsóknum skal skilað í Hitt Húsið, Rafstöðvarvegi 7-9, 110 Reykjavík, merktum “Listhópar Hins Hússins,” en auk þess þarf að sækja um verkefnið á vef Reykjavíkurborgar og þarf útprentuð staðfesting að fylgja umsókninni.

Athugið að eingöngu er um laun til einstaklinga að ræða, en ekki önnur fjármögnun á verkefninu.

Skila þarf inn umsókn þar sem fram kemur:

 • Greinagóð lýsing á verkefninu, umfangi þess og markmiðum.
 • Tíma- og verkáætlun verkefnisins.
 • Fjárhagsáætlun.
 • Upplýsingar um umsækjendur verkefnisins og tilnefning á einum aðila sem tengilið verkefnisins.

Afgreiðsla umsókna

Fjögurra manna nefnd skipuð tveimur starfsmönnum Hins Hússins, einum fulltrúa frá Listaháskóla Íslands og einum utankomandi aðila tengdum menningu og listum fer yfir umsóknirnar og velur ákjósanleg verkefni.

Þættir sem nefndin hefur m.a. til hliðsjónar við verkefnaval eru:

 • Markmið,verkáætlun og framkvæmd
 • Frumleiki hugmyndarinnar
 • Samfélagsleg vídd verkefnisins
 • Reynsla umsækjenda
 • Fjármögnun verkefnisins
 • Fjölbreytni í verkefnavali/ vægi á milli listgreina-málaflokka
 • Kynjahlutfall umsækjenda
 • Gæði umsóknarinnar

Gerð er sú krafa að þeir sem fá úthlutað taki þátt í sameiginlegri dagskrá Listhópa Hins Hússins á þremur Föstudagsfiðrildum og Uppskeruhátíð í miðborg Reykjavíkur á tímabilinu, sem og á 17. júní og á Menningarnótt.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Til að fá nánari upplýsingar er hægt að senda tölvupóst á netfangið menning@hitthusid.is.

eða í síma 411 5500.