Á ég rétt á beingreiðslusamningi? 

Beingreiðslusamningar geta verið gerðir við notendur sem eru með sértækar þarfir og ekki hefur gengið að þjónusta með annarri þjónustu Reykjavíkurborgar. Þetta getur átt við þegar veita þarf þjónustu utan hefðbundins vinnutíma eða í stuttan tíma í senn.  

Til að eiga rétt á beingreiðslusamningi þarft þú að uppfylla skilyrði 9. greinar reglna um beingreiðslusamninga við fatlað fólk og forsjáraðila fatlaðra barna í Reykjavík. 

 

Hvernig sæki ég um beingreiðslusamning? 

Fyrsta skref er að panta viðtal við ráðgjafa á þjónustumiðstöð. Þar er farið yfir stöðu þína, þarfir og ferlið framundan. Í framhaldinu er tekin sameiginleg ákvörðun um hvaða stuðningur hentar og umsókn undirrituð.  

Umsókn um beingreiðslusamning skal fylgja staðfesting á fötlunargreiningu og örorkumat. 

 

Hvað gerist næst? 

Þegar undirrituð umsókn liggur fyrir er næsta skref formlegt mat á stuðningsþörf. Matið tekur mið af stöðu þinni með tilliti til eftirfarandi þátta:  

  • Færni, geta og styrkleikar  
  • Félagslegar aðstæður og tengslanet  
  • Virkni og þátttaka í samfélaginu  
  • Hugsanlegar afleiðingar sem töf á stuðningi hefur   
  • Annar stuðningur  

Ef formlegt mat leiðir í ljós að stuðningsþörf þín er minni en 80 klst. á mánuði eða að þú uppfyllir ekki öll skilyrði er umsókn synjað og þér bent á annan stuðning sem stendur til boða. Samþykktar umsóknir fara á bið eftir úthlutun. Á biðtíma er haft reglulegt samráð við þig og upplýst um stöðu mála og þá þjónustu sem stendur til boða á biðtímanum.  

 

Hvaða reglur og lög gilda um þjónustuna? 

Lög nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir 

Reglur um beingreiðslusamninga við fatlað fólk og forsjáraðila fatlaðra barna í Reykjavík 

 

Hvar fæ ég frekari upplýsingar? 

Frekari upplýsingar veitir starfsfólk þjónustumiðstöðva. Einnig er hægt að hringja í þjónustuver Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11 eða senda tölvupóst á upplysingar@reykjavik.is