Umsjónarkennarar óskast til starfa í Melaskóla

Melaskóli óskar eftir að ráða umsjónarkennara. Um er að ræða bæði yngra stig og miðstig.

Melaskóli er í vesturbæ Reykjavíkur. Í skólanum eru um 580 nemendur í 1. - 7. bekk. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Vellíðan, samvinna, metnaður og sköpunargleði eru grundvallargildi skólastarfs Melaskóla og þar er lögð áhersla á læsi í víðum skilningi. Í skólanum er bekkjarkerfi þar sem fjölbreyttir kennsluhættir og náið samstarf eru í fyrirrúmi. Einnig er unnið eftir Olweusaráætluninni gegn einelti. Útikennsla, raungreinar og list- og verkgreinar eru mikilvægir þættir í starfsemi skólans. Skólinn er í grónu hverfi og er samstarf við heimili, félagasamtök og stofnanir í nærumhverfinu með miklum ágætum.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra.
Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfsmönnum.
Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
Vinna samkvæmt stefnu skólans að skólaþróun og umbótum.
Endurskoðun skólanámskrár og kennsluáætlana.

Hæfniskröfur: 

Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum.
Mjög góðir samskiptahæfileikar.
Faglegur metnaður og sveigjanleiki í starfi.
Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið: 
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og KÍ.
Starfshlutfall: 
100%
Umsóknarfrestur: 
09.05.2021
Ráðningarform: 
Timabundin ráðning
Númer auglýsingar : 
9950
Nafn sviðs: 
Skóla- og frístundasvið
Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Björgvin Þór Þórhallsson
Sími: 
4117100
Melaskóli
Hagamel
1
107
Reykjavík