Tónmenntakennari - Dalskóli

Dalskóli

Dalskóli í Úlfarsárdal auglýsir eftir kennara til að kenna tónmennt næsta skólaár 2021-2022, um er að ræða 100% starf.

Dalskóli er samrekinn leik-, grunn- og frístundaskóli með um 500 börnum á leik- og grunnskólaaldri og 120 starfsmönnum. Í skólanum er lögð áhersla á sveigjanlega starfshætti og samvinnu. Í skólanum ríkir viðhorf virðingar fyrir einstaklingnum og sérkennum hans. Dalskóli er einn af þekkingarskólum borgarinnar í leiðsagnarnámi. Í Dalskóla er mikið um þemabundið smiðjustarf í samfélags- og náttúrugreinum auk samvinnu kennara. Í í 7.-10 bekk er verið að þróa faggreinakennslu og þverfagleg samvinnuverkefni í anda aðalnámskrár. Í skólanum er lögð áhersla á lifandi, skemmtilegt og skapandi skólastarf. Skólinn starfar eftir hugmyndafræðinni um jákvæðan aga.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

Að annast kennslu nemenda.
Að standa vörð um velferð og nám barnanna.
Að þróa í samvinnu við samstarfsmenn framsækið og faglegt starf með áherslu á fjölbreyttar námsnálganir.

Hæfniskröfur: 

Leyfisbréf sem grunnskólakennari
Reynsla af kennslu i grunnskóla mjög æskileg
Menntun og færni í tónlist
Reynsla og þekking á fjölbreyttum kennsluaðferðum
Löngun til að vinna í teymi
Hæfni í samskiptum
Frumleiki og sjálfstæði
Brennandi áhugi fyrir kennarastarfinu

Frekari upplýsingar um starfið: 
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og Kennarasambands Íslands
Starfshlutfall: 
100%
Umsóknarfrestur: 
11.05.2021
Ráðningarform: 
Ótímabundin ráðning
Númer auglýsingar : 
10001
Nafn sviðs: 
Skóla- og frístundasvið
Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Helena Katrín Hjaltadóttir
Dalskóli
Úlfarsbraut
118-12
113
Reykjavík