Deildarstjóri - Heiðarborg

Heiðarborg

Deildarstjóri óskast til starfa á yngri deild í leikskólanum Heiðarborg. Leikskólinn er fjögurra deilda og þar dvelja 76 börn samtímis við leik og störf. Einkunnarorð Heiðarborgar er vinátta, gleði og virðing, sem eru rauður þráður í leikskólastarfinu. Meðal annars er unnið út frá hugmyndafræði Howard Gardners um fjölgreindakenninguna. Einnig er lögð áhersla á umhverfismennt en Heiðarborg er skóli á grænni grein.
Starfið er laust 15. ágúst 2021.
Nánari upplýsingar veita Arndís Árnadóttir leikskólastjóri og Jóhanna Benný Hannesdóttir aðstoðarleikskólastjóri í síma 557-7350.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að
vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra, þ.m.t.:
Að bera ábyrgð á uppeldis- og menntunarstarfinu sem fram fer á deildinni
Stjórnun, skipulagning og mat á starfi deildarinnar
Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá
Að bera ábyrgð á foreldrasamvinnu

Hæfniskröfur: 

Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf kennara
Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum
Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið: 
Laun eru samkvæmt samningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/ Félags leikskólakennara.
Starfshlutfall: 
100%
Umsóknarfrestur: 
18.05.2021
Ráðningarform: 
Ótímabundin ráðning
Númer auglýsingar : 
10031
Nafn sviðs: 
Skóla- og frístundasvið
Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Arndís Árnadóttir
Sími: 
557-7350
Leikskólinn Heiðarborg
Selásbraut
56
110
Reykjavík