Bókasafnsfræðingur / kennari - Háteigsskóli

Háteigsskóli

Háteigsskóli óskar eftir að ráða bókasafnsfræðing með kennaramenntun í 100% starf á skólasafnið frá 1. ágúst 2021.

Háteigsskóli er heildstæður grunnskóli með um 460 nemendur, staðsettur á horni Háteigsvegar og Bólstaðarhlíðar. Háteigsskóli er grunnskóli án aðgreiningar og er fyrir nemendur á skólaskyldualdri í Reykjavík. Í Háteigsskóla er metnaðarfullt skólastarf sem einkennist af framþróun í þágu náms fyrir alla með virðingu fyrir fjölbreytileika, mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum sérhvers nemanda í fyrirrúmi. Samskiptafærni og líðan allra í skólasamfélaginu eru í öndvegi ásamt því að efla seiglu og trú á eigin getu. Skólastarfið byggir á teymiskennslu þar sem sameiginleg ábyrgð kennara er á sérhverjum nemendahópi.

Einkunnarorð skólans eru virðing, samvinna og vellíðan.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

Annast safnkost skólasafnsins.
Yfirumsjón með daglegri starfsemi skólasafnsins.
Sjá um kennslu á skólasafninu.
Vera nemendum og kennurum innan handar við upplýsingaöflun.
Vera í samstarfi við starfsfólk skólans um að efla læsi.

Hæfniskröfur: 

Menntun í bókasafnsfræði/upplýsingafræði og/eða reynsla af bókasafnsstörfum.
Kennaramenntun áskilin.
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum.
Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.
Faglegur metnaður, frumkvæði og sjálfstæði.
Góð íslenskukunnátta skilyrði.
Góð tölvu- og tæknikunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið: 
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags..
Starfshlutfall: 
100%
Umsóknarfrestur: 
29.06.2021
Ráðningarform: 
Ótímabundin ráðning
Númer auglýsingar : 
10230
Nafn sviðs: 
Skóla- og frístundasvið
Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Arndís Steinþórsdóttir
Sími: 
530-4300
Háteigsskóli
v/ Háteigsveg
105
Reykjavík