Álftamýrarskóli - íþróttakennari

Álftamýrarskóli

Laus er til umsóknar 100% staða íþrótta- og sundkennara í 1. til 10. bekk. Um er að ræða tímabundið starf vegna afleysinga í eitt ár.
Nemendahópur Álftamýrarskóla er fjölbreyttur og þarfir nemenda margvíslegar. Í skólanum er starfað samkvæmt skólastefnunni ,,skóli án aðgreiningar" í samræmi við Lög um grunnskóla nr. 91/2008 og aðalnámskrá fyrir grunnskóla frá 2011. Í því felst að skólinn er fyrir öll börn sem búa í skólahverfinu og eru á skólaskyldualdri. Álftamýrarskóli er fjölmenningarlegur skóli þar sem um 30% nemenda eru af erlendum uppruna, af um 30 mismunandi þjóðernum. Unnið er skv. Uppeldi til ábyrgðar og lögð er mikil áhersla á leiðsagnarnám.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

Annast kennslu nemenda í samráði við skólastjórnendur, aðra kennara og foreldra.
Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfsmönnum.
Stuðla að velferð nemenda í samstarfi við foreldra og annað fagfólk.
Vinna samkvæmt stefnu skólans og taka þátt í innleiðingu nýrrar aðalnámskrár.

Hæfniskröfur: 

Kennaramenntun og leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.
Reynsla og áhugi á að starfa með börnum.
Lipurð í samskiptum og sveigjanleiki í starfi.
Faglegur metnaður.
Áhugi á að starfa í skapandi og metnaðarfullu umhverfi.
Góð íslenskukunnátta.

Frekari upplýsingar um starfið: 
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og KÍ
Starfshlutfall: 
100%
Umsóknarfrestur: 
10.05.2021
Ráðningarform: 
Timabundin ráðning
Númer auglýsingar : 
9970
Nafn sviðs: 
Skóla- og frístundasvið
Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Hanna Guðbjörg Birgisdóttir
Sími: 
6648115
Álftamýrarskóli