Álftamýrarskóli - heimilisfræði kennari

Álftamýrarskóli

Heimilisfræði kennari óskast í 80-100% starf við Álftamýrarskóla skólaárið 2021-2022.
Nemendahópur Álftamýrarskóla er fjölbreyttur og þarfir nemenda margvíslegar. Í skólanum er starfað samkvæmt skólastefnunni ,,skóli án aðgreiningar" í samræmi við Lög um grunnskóla nr. 91/2008 og aðalnámskrá fyrir grunnskóla frá 2011. Í því felst að skólinn er fyrir öll börn sem búa í skólahverfinu og eru á skólaskyldualdri. Álftamýrarskóli er fjölmenningarlegur skóli þar sem um 30% nemenda eru af erlendum uppruna, af um 30 mismunandi þjóðernum. Unnið er skv. Uppeldi til ábyrgðar og lögð er mikil áhersla á leiðsagnarnám.

Helstu verkefni og ábyrgð: 

Annast kennslu nemenda í heimilisfræði í samráði við skólastjórnendur og foreldra.
Vinna að þróun skólastarfs með stjórnendum og samstarfsmönnum.
Stuðla að velferð nemenda í samstarfi og samráði við foreldra og annað fagfólk.

Hæfniskröfur: 

Kennsluréttindi á grunnskólastigi
Reynsla af kennslu í heimilisfræði
Brennandi áhugi á starfi með börnum
Hæfni í mannlegum samskiptum
Faglegur metnaður
Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið: 
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og KÍ
Starfshlutfall: 
100%
Umsóknarfrestur: 
09.05.2021
Ráðningarform: 
Timabundin ráðning
Númer auglýsingar : 
9967
Nafn sviðs: 
Skóla- og frístundasvið
Nánari upplýsingar um starfið veitir: 
Hanna Guðbjörg Birgisdóttir
Sími: 
4117340
Álftamýrarskóli