Gjaldskrá 2021 fyrir vetrarstarf frístundaheimila og sértækra félagsmiðstöðva

Þjónusta

Mánaðaverð

Síðdegishressing

Samtals 

Vistun 5 daga 14.490 4.185 18.675
Vistun 4 daga 11.810 3.350 15.160
Vistun 3 daga 9.120 2.510 11.630
Vistun 2 daga 6.435 1.690 8.125
Vistun 1 dag 3.735 855 4.590
Lengd viðvera 2.175    

 

Ef þjónusta er nýtt kl. 8:00-13:40 á foreldradögum og starfsdögum skóla eða í jóla- og páskafríum þarf að greiða fyrir það sérstaklega. Á ofangreindum dögum geta börnin eftir sem áður dvalið á frístundaheimilunum/sértækum félagsmiðstöðvum frá kl. 13:40-17:00. Óskað er eftir skráningu á þessa daga. Einnig er hægt að skrá þau börn eftir hádegi sem ekki eru skráð í vistun þann vikudag og greiða sérstaklega fyrir. Skráning á langa daga er bindandi eftir að frestur til skráningar rennur út og ekki er veittur systkinaafsláttur af viðbótarvistun þessa daga.

Ef systkini, tvö eða fleiri, dvelja á frístundaheimili eða í sértækum félagsmiðstöðvum skóla- og frístundasviðs eða eru í vistun í leikskólum borgarinnar er veittur 100% systkinaafsláttur af dvalargjaldi eldra systkinis/eldri systkina. Í þeim tilvikum er miðað við sama fjölda daga/stunda og hjá yngra/yngsta barni. Foreldrar skulu alltaf greiða gjald vegna yngsta barns. Það sama gildir ef skóla- og frístundasvið greiðir framlag vegna systkinis/systkina í sjálfstætt reknum leikskóla eða til dagforeldris eða greitt er framlag til sjálfstætt rekins grunnskóla vegna reksturs frístundaheimilis samkvæmt samningi þar um. Foreldrar greiða mest fæðisgjöld fyrir 2 börn, þvert á skólastig, greitt er fyrir þau yngstu fyrst en eldri njóta afsláttar. Greitt er fullt gjald vegna skráningar á langa daga. Skilyrði fyrir afslætti er að öll börnin séu með sama fjölskyldunúmer/lögheimili í þjóðskrá. Afsláttur samkvæmt reglum þessum er veittur, að öllum skilyrðum uppfylltum, til þess foreldris sem, samkvæmt þjóðskrá, hefur sama lögheimili og fjölskyldunúmer og barn á frístundaheimili / í sértækri félagsmiðstöð.

Umsókn gildir eitt skólaár í senn (ágúst-júní). Ef þjónustu er sagt upp, eða óskað er eftir breytingum, skal það gert fyrir 15. hvers mánaðar og tekur uppsögnin gildi um næstu mánaðamót. Hægt er að segja upp þjónustunni á Völu frístund og með skriflegri tilkynningu til forstöðumanns.

Allar nánari upplýsingar eru veittar í viðkomandi frístundamiðstöð eða hjá þjónustuveri Reykjavíkur í  síma 4111111. Starfsfólk frístundamiðstöva leitast við að sinna hlutverki sínu af kostgæfni en ef þú hefur fyrirspurnir eða ábendingar um eitthvað sem betur má fara er hægt að senda tölvupóst á sfs@reykjavik.is.

Gjaldskrá 2021 fyrir sumarstarf frístundaheimila og sértækra félagsmiðstöðva

Lýsing Skýring Verð
Sumarnámskeið 6-9 ára - 5 dagar Kl. 9-16 9.620
Viðbótarstund 1 klst. - 5 dagar (kl. 8-9 eða kl. 16-17)   2.805
Sumarnámskeið 6-9 ára - 4 dagar Kl. 9-16 7.700
Viðbótarstund 1 klst. - 4 dagar (kl. 8-9 eða kl. 16-17)   2.245
Sumarnámskeið 6-9 ára - 3 dagar Kl. 9-16 5.780
Viðbótarstund 1 klst. - 3 dagar (kl. 8-9 eða kl. 16-17)   1.685
Sumarnámskeið 6-9 ára - 2 dagar Kl. 9-16 3.855
Viðbótarstund 1 klst. -  2 dagar (kl. 8-9 eða kl. 16-17)   1.120
Sumarnámskeið 6-9 ára -  1 dagur Kl. 9-16 1.925
Viðbótarstund 1 klst. -  1 dagur (kl. 8-9 eða kl. 16-17)   565

*Ekki er hægt að velja um fjölda daga heldur eru þessi verð sett á námskeið sem eru í vikum sem eru með frídögum og í byrjun og lok sumars.

Dagskráin í sumarfrístund stendur yfir frá kl. 9:00-16:00, en hægt er að bæta við viðbótarklukkustund fyrir og eftir, þ.e. kl. 8-9 og/eða kl. 16-17. Foreldrar geta þá valið að bæta við einni eða tveimur klukkustundum og greiða þá aukalega fyrir það sbr. töfluna hér fyrir ofan.

Sendur er einn greiðsluseðill fyrir hvern mánuð í sumarfrístund. Veittur er 20% systkinaafsláttur án umsóknar vegna systkina sem eru með sama lögheimili og fjölskyldunúmer í þjóðskrá og eru í sumarfrístund á vegum skóla- og frístundasviðs í sama mánuði. Ekki er veittur systkinaafsláttur af gjaldi vegna viðbótarstundar. Vinsamlega athugið að ef hætta á við þátttöku í námskeiði þarf að tilkynna það skriflega til viðkomandi frístundamiðstöðvar að minnsta kosti viku áður en námskeið/smiðja hefst (t.d. fyrir miðnætti á sunnudegi þegar námskeið/smiðja hefst á mánudegi viku seinna). Ella verður námskeiðsgjald innheimt að fullu.

Gjald fyrir sumarfrístund er innheimt eftir á. Gjalddagi er fyrsti dagur næsta mánaðar. Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Hafi gjaldið ekki verið greitt á eindaga leggjast á dráttarvextir og vanskilakostnaður. Hafi ekki verið greitt innan 50 daga frá gjalddaga er krafan send í milliinnheimtu hjá Momentum. Ekki er hægt að nota frístundakort til að niðurgreiða sumarstarf.

Ef foreldrar eru af erlendum uppruna og eiga lögheimili í Reykjavík (annað foreldri eða báðir) og barnið hefur búið á Íslandi skemur en tvö ár, eru þrjár vikur án endurgjalds í sumarfrístund/sértækum félagsmiðstöðvum/sumarsmiðjum gegn umsókn þar um. Sótt er um skriflega til viðkomandi frístundamiðstöðar. Þessi afsláttur gildir ekki fyrir börn sem eru með lögheimili erlendis og koma tímabundið hingað til lands yfir sumarmánuðina.
Umsókn um sumarþjónustu í 3 vikur án endurgjalds vegna aðlögunar.

Gjaldskrá 2021 fyrir sumarsmiðjur félagsmiðstöðva fyrir 10-12 ára

Þjónusta Verð
Sumarsmiðjur verð A 737 
Sumarsmiðjur verð B 1.455

Ef sumarsmiðja stendur yfir í meira en einn dag er verðið margfaldað með fjölda daga.

Innheimt er fyrir smiðjur með einni greiðslu í lok tímabilsins, um miðjan júlí. Ekki er veittur systkinaafsláttur af gjaldi í smiðjur.

Vinsamlega athugið að ef hætta á við þátttöku í smiðju þarf að tilkynna það skriflega til viðkomandi frístundamiðstöðvar að minnsta kosti viku áður en smiðja hefst (t.d. fyrir miðnætti á sunnudegi þegar smiðja hefst á mánudegi viku seinna). Ella verður námskeiðsgjald innheimt að fullu.