1.gr.

Upphæð gjalds

Gjald fyrir hverja unna vinnustund á dagvinnutíma vegna heimaþjónustu í formi þrifa á heimili er kr. 1.295.-.

Þjónusta umfram sex vinnustundir á mánuði á hvert heimili er endurgjaldslaus.

Önnur félagsleg heimaþjónusta, þ.e. umönnunarþjónusta á dagvinnutíma og kvöld- og helgarþjónusta er endurgjaldslaus.

 

2.gr.

Undanþága frá greiðslu / lækkun greiðslu

Undanþegnir gjaldskyldu eru þeir notendur sem einungis hafa tekjur samkvæmt framfærsluviðmiði Tryggingastofnunar ríkisins eða þar undir. Árið 2020 er framfærsluviðmiðið kr. 321.678 fyrir þá sem búa einir og eru með heimilisuppbót og kr. 255.834 fyrir þá sem búa með öðrum.

Þeir notendur heimaþjónustu sem hafa tekjur umfram tekjur frá Tryggingastofnun ríkisins eða samsvarandi fjárhæð greiða aldrei hærri upphæð fyrir þjónustu en sem nemur 50% af umframtekjum.

 

3.gr.

Gildistaka

Gjaldskrá þessi er sett er sett á grundvelli 25. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2021 og fellur þá jafnframt úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 1378/2019.

Gjaldskrá þessi var samþykkt á fundi borgarstjórnar Reykjavíkur þann 1. desember 2020.