Reykjavíkurborg leitast við að koma til móts við einstaklingsbundnar fatlaðs fólks og veita því stuðning til að lifa lífinu á eigin forsendum.

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er leiðarljós Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk. Í því felst:

 • Viðurkenning á sjálfstæðu lífi á eigin forsendum
 • Jöfn tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu
 • Réttur til aðstoðar við að lifa innihaldsríku lífi
 • Viðurkenning á fjölbreytileika mannlífsins og mannréttindum allra
   

Þjónusta og stuðningur

Fatlað fólk sem þarfnast stuðnings getur átt rétt á almennri félagsþjónustu og/eða sértækari þjónustu í þeim tilvikum sem stuðningsþörf er sértækari eða umfangsmeiri. Reykjavíkurborg veitir fötluðu fólki margvíslegan stuðning. Helstu þjónustuþættir eru eftirfarandi:

 • Sérhæfð ráðgjöf
 • Stuðningsþjónusta
 • Stoðþjónusta
 • Heimsendur matur
 • Akstursþjónusta fatlað fólks
 • Sérmerkt bílastæði fyrir hreyfihamlað fólk
 • Styrkir til náms og verkfæra- og tækjakaupa
 • Húsnæði fyrir fatlað fólk
 • NPA og notendasamningar

Jafnframt veitir Reykjavíkurborg fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra fjölbreyttan stuðning:

 • Námskeið og fræðsla
 • Uppeldisráðgjöf
 • Stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn
 • Skammtímadvöl fyrir fötluð börn
 • Heimili fyrir fötluð börn


Umsóknir og samskipti

Sótt er um þjónustu með því að fylla út umsókn og skila á þjónustumiðstöð í því hverfi þar sem umsækjandi á lögheimili. 

Allar nánari upplýsingar um þjónustu og stöðu umsókna og mála má nálgast á þjónustumiðstöðvum velferðarsviðs

Einnig má hringja í þjónustuver Reykjavíkurborgar í s. 4 11 11 11 til að fá samband við þjónustumiðstöðvar og aðra starfsstaði.